باتری
شرکت پاسارگادسیکلت فارس نماینده انحصاری باتری مارک سولونگ در ایران  می باشد 


کیفیت برتر      خدمات متمایز      قیمت مناسب
 


:مواردی که شامل گارانتی نمی شوند 
عدم تکمیل کامل یا مخدوش شدن مندرجات برگه ضمانت نامه باتری و نداشتن برچسب هلوگرام 
صدمات ناشی از وارد نمودن هرگونه ضربه به باتری صدمات ناشی از تصادفات نیز شامل این بند می باشد 
شکستگی یا دفرمگی درب یاجلد باتری 
صدمات ناشی از تنظیم نبودن سیستم برقی موتورسیکلت اعم از دینام،شارژر ،سیم کشی 
شارژبیش از حد باتری 
صدمات ناشی از استفاده ازاتصالات غیر استاندارد 
شکستگی یا ذوب شدن قطب ها 
استفاده از الکترولیت غیراستانداردوهرکونه مواد افزودنی در الکترولیت باتری یا خشک شدن باتری 
عدم تناسب باتری با نوع موتورسیکلت 
 اتصال کوتاه بین قطب های باتری 

Image0001.JPGImage.JPG
3.jpg


5.jpg
4.jpg


6.jpg