چشم انداز

 

چشم انداز(VISION)

برنامه شرکت پاسارگادسیکلت فارس در افق 5 سال آینده پیشرو به شرح ذیل می باشد:

تولیدکننده موتورسیکلت های برقی

تولید موتورسیکلت باحجم249cc

سرآمددر عرصه تولید وتامین انواع موتورسیکلت ها منطبق بااستاندارد ملی وبین المللی با توجه به حفظ محیط زیست که دارای بالاترین سهم در بازار کشور با تاکید برحفظ منابع ذینفعان بویژه مشتریان می باشد.

در این راستا این واحد تولیدی در نظرداردبه اهدافی از قبیل دست یابی به جایگاه ممتاز در عرصه تولیدصنعت موتورسیکلت-دارای فرهنگ مشتری مداری- برخوردار از وجدان کاری و متعهد به نظام اسلامی و شکوفایی ایران دست یابد .

22223.jpg

strategic-vision-definition.jpg