بوبین صفحه برق تکی آشیل125 DY

شناسه محصول: 120091

مشخصات محصول:

بوبین صفحه برق تکی آشیل125 DY