سنسور اکسیژن موتورسیکلت انژکتوری طرح هوندا125CC

شناسه محصول: 110223

مشخصات محصول:

سنسور اکسیژن موتورسیکلت انژکتوری آشیل –برمودا125 CC به شکل فوق می باشد   

سنسور اکسیژن موتورسیکلت انژکتوری طرح هوندا125CC