پمپ انژکتورموتورسیکلت انژکتوری طرح هوندا125CC

شناسه محصول: 110219

مشخصات محصول:

پمپ انژکتور موتورسیکلت انژکتوری آشیل- برمودا   125CC به شکل فوق می باشد که شماره حک شده روی قطعه با عدد 21 شروع می شود


پمپ انژکتورموتورسیکلت انژکتوری طرح هوندا125CC