سنسور دمای محیط موتورسیکلت های انژکتوری طرح هوندا125CC

شناسه محصول: 110243

مشخصات محصول:

  سنسور دمای محیط  موتورسیکلت های  انژکتوری آشیل – برمودا125-150-200که روی هواکش موتورسیکلت نصب  می شود   

سنسور دمای محیط موتورسیکلت های انژکتوری طرح هوندا125CC