سنسور حرارتی موتورسیکلت های انژکتوری طرح هوندا 125CC

شناسه محصول: 110244

مشخصات محصول:

 سنسور حرارتی موتورسیکلت های  انژکتوری آشیل – برمودا125-150-200که بایک پیچ روی قالپاق سر سوپاپ بسته می شود   

سنسور حرارتی موتورسیکلت های انژکتوری طرح هوندا 125CC