دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان

موفقیت در دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس

 شرکت پاسارگادسیکلت فارس با تلاش و همت والای مدیران و کارکنان دلسوز خود ،موفق به دریافت لوح در هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس گردید. امید است این روند درسالهای آینده ادامه داشته باشدتا ازاین طریق این واحد تولیدی سهم اندکی درآبادانی این مرز و بوم داشته باشد.

دانلود