کسب رتبه 3 شرکت پاسارگاد سیکلت فارس در ارائه خدمات پس ازفروش

کسب رتبه 3 خدمات پس از فروش ومعرفی نمایندگان برتر

شرکت پاسارگاد سیکلت فارس توانسته است در سال 1397 ، رتبه 3 را در حوزه خدمات پس از فروش صنعت
   .موتورسیکلت ایران  کسب نماید
شرکت پاسارگاد سیکلت فارس از تمامی نمایندگان و همکاران گرامی که در این مسیر مارا یاری کردند کمال تشکر را دارد

و با توجه به ارزیابی  صورت گرفته در خصوص خدمات پس از فروش توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران،نمایندگانی که توانسته اند رتبه های برتر را کسب کنند به شرح ذیل می باشند:

1-آقای محمد مهدی آقا باباگلی(اصفهان)

2-آقای محمد تقی قانع(مشهد)

3-آقای داریوش طغرانگار(تهران)

4-آقای علی اکبر سبحانی پور(شیراز)

با تشکر از عزیزان و تمامی نمایندگان محترم خدمات پس از فروش امیدواریم در سال های  آینده تمامی نمایندگان جزء نفرات  برتر قرار گیرند